szkola2.jpgszkola3.jpgszkola4.jpgszkola5.jpgszkola6.jpgszkola7.jpg

Wydarzenia 2011/2012

 

rok szkolny 2011/12

 

Wydarzenia czerwiec

 

Zakończenie roku szkolnego

 

Wręczanie nagród książkowych i świadectw z wyróżnieniem najlepszym uczniom.

 

 

 

Niespodzianka dla uczniów. Występ pań, nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej, w zmodyfikowanej bajce ”Jaś i Małgosia”.

 

 

PODSUMOWANIE  RUKU  SZKOLNEGO  2011 / 2012

  W  ZESPOLE  SZKÓŁ  W TULCACH.

 

         Kolejny  rok  szkolny za nami. Podczas rady klasyfikacyjnej i analitycznej dokonano podsumowania działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  szkoły. W tym krótkim artykule  trudno uwzględnić wszystkie działania  przeprowadzane w naszej placówce. Czytelników „Samorządu” chciałbym zapoznać tylko z najważniejszymi  wydarzeniami,  które  miały  miejsce  w  mijającym  roku  szkolnym  w   Zespole  Szkół  w  Tulcach.

         Spośród  wielu  uroczystości, konkursów  i  imprez  edukacyjnych,  kulturalnych  i  turystycznych organizowanych  nie  tylko  na  terenie  szkoły, promujących szkołę i gminę na szczeblu powiatowym i wojewódzkim  na  szczególną  uwagę  zasługuje:

 • udział uczniów SP i Gimnazjum w wojewódzkich konkurach przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty – 12. uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego; zdobycie tytułu laureata przez Sarah Skibę ( kl. III b Gim. ) w Woj. Konkursie Języka Niemieckiego i tytułu finalisty przez Joannę Tarnowską ( kl. III b Gim.) w Woj. Konkursie Biologicznym,

 •  zdobycie tytułu laureata przez Sarah Skibę ( kl. III b Gim.) w XXXI Woj. Konkursie Poetyckim „BIAŁYCH  PIÓR” organizowanym pod patronatem WKO,

 •  zdobycie tytułu laureata Akademii Młodego Ekonomisty przez Sebastiana Kuberę ( kl.III b Gim.) -  konkursie organizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

 • współorganizacja imprezy: II Regionalny Dziecięcy Przegląd Pieśni Ludowej „KUKUŁECZKA 2012” ( 22 marca ) II miejsce w kat. kl. I – III  ind. – Weronika Świątczak oraz II miejsce w kat. kl. IV – VI zesp. – tercet z kl. IV b ( Julia Macioszczyk, Aleksandra Nowak, Martyna Piasna );  impreza organizowana jest wspólnie z Stowarzyszeniem Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”;  udział w imprezie wzięła pani Dorota Kinal – wicekurator, dokonała też lustracji szkoły,

 • udział w X Lubońskim Dyktandzie Ortograficznym „ZŁOTE PIÓRA” ( 10 maja) – zdobycie po raz drugi przechodniego pucharu i „ złotych piór” marki PARKER przez gimnazjalistów naszej szkoły: Joannę Sierańską (III b), Amirę Shadi ( III a), Joannę Tarnowską (III b) i Sebastiana Kuberę (III b),

 • udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR  i zdobycie wyróżnień przez następujących uczniów: Aleksandrę Skrzypczak – kl. II,  Weronikę Świątczak – kl. II,  Aleksandra Karpiesiuka – kl. II,  Annę Stachowiak – kl. III,  Wiktorię Gradecką – kl. III,  Macieja Datkiewicza – kl. IV,  Grzegorza Fabisia – kl. IV, Jakuba Pitułę – kl. IV, Marcina Kasznię – kl. V,

 • organizacja, po raz jedenasty, Międzypowiatowego Konkursu Gwary Poznańskiej  Jezdnym poznańsko pyra – jurorzy Juliusz Kubel, Daniela Popławska – wyróżnienie – Jessica Olejniczak - kl. III b gim.,

 •  udział i zajęcie VI miejsce w III Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Kochajmy nasze małe Ojczyzny”; szkołę reprezentowali: Magdalena Socha – kl. Ia Gim., Sebastian Kubera i Kamil Preisler – kl. III b Gim. ),

 • organizacja festynu środowiskowego z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka – 02 czerwca – prezentacja dorobku uczniów ZS w Tulcach,

 •  współorganizacja Festiwalu Kultury Afrykańskiej ( 16 – 22 kwietnia ) połączona ze zbiórką darów dla 4 etiopskich szkół,

 • organizacja i przeprowadzenie na terenie szkoły etapu okręgowego konkursu przyrodniczego dla uczniów szkół  podstawowych i gimnazjów „Kręgowce Polski zagrożone wyginięciem” ,

 • telekonferencja uczniów w j. angielskim ze szkołą w Winnicy ( Ukraina ); gościem był Konsul Generalny RP na Ukrainie – Jan Granat i Andrzej Kunert – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; uczestnicy rozmawiali o gen. Władysławie Andersie,

 • uczestnictwo uczniów wszystkich klas IV-VI SP i klas gimnazjalnych w 29 Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza ALE KINO; podczas gali zamknięcia festiwalu otrzymaliśmy – jako szkoła – tytuł Przyjaciela Festiwalu  za wieloletni udział w tej cyklicznej imprezie oraz pamiątkowy plakat z autografami twórców filmowych i jury; tytuł ten otrzymały tylko dwie szkoły ( SP nr 78 w Poznaniu i ZS Tulce ),

 • zajęcie ( dzięki rodzicom ) I miejsca w konkursie Wiziriada i zdobycie sprzętu sportowego dla szkoły wartości 2. 500,oo zł.,

 • Mikołajki  z  piłkarzami Warty” – mikołajkowa niespodzianka dla uczniów klas I –III; młodzi piłkarze mogli porozmawiać z Piotrem Reissem, Tomaszem Magdziarzem i Pawłem Iwanickim,

 • udział uczniów w konkursach plastycznych i zdobycie nagród i wyróżnień:

 • nagroda główna ( Adrian Zawadzki ) i trzy wyróżnienia Aleksandra Halik; Michalina Wittke; Pamela Frąckowiak )  w konkursie na znak graficzny – logo wraz z nazwą dla schroniska dla Zwierząt w Skałowie ( gm. Kostrzyn Wlkp. ) organizowanym przez Związek Międzygminny 11 gmin powiatu  poznańskiego, 

 • II miejsce Aleksandry Maciejewskiej  w powiatowym konkursie plastycznym dla uczniów szkół gimnazjalnych na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi” organizowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Poznaniu,

 • nagroda główna Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Wojciecha Weigla i trzy wyróżnienia (Joanna Sierańska, Franciszek Zaradzki, Julia Anusiak ) w XV Wielkopolskim Konkursie Plastycznym na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego oraz Dom Kultury w Pleszewie,

 • I miejsce Ingi Komendy ( kl. I a ) w konkursie plastycznym organizowanym przez Nadleśnictwo Babki; nagroda indywidualna dla Ingi i piękny karmik dla ptaków dla szkoły,

 • II miejsce Zuzanny Robakowskiej w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Zatrzymane w kadrze – ruch 2012”  organizowanym przez MDK nr 1 w Poznaniu pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Ponadto, uczniowie uczestniczyli w wielu szkolnych i gminnych konkursach przedmiotowych i artystycznych, między innymi:

 • GMINNY OMNIBUS – uzyskanie tego tytułu przez Joannę  Sierańską, II miejce – Amira Shadi na poziomie gimnazjalnym i II miejsce – Maciej Trzciński na poziomie szkół podstawowych,

 • Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Młodzieżowej – I miejsce – Weronika Świątczak w kat. Klas I – III SP,  I miejsce – Magdalena Socha  i III miejsce – Adrianna Orłowska w kat. uczniów klas gimnazjalnych,

 • Gminny Konkurs Ortograficzny z finałem w Kleszczewie dla uczniów klas I – III SP I miejsce – Karolina Chałupka, II miejsce – Magdalena Korzycka w kat. klas pierwszych,  II miejsce – Aleksandra Gruszecka – w kat. klas drugich, II miejsce – Anna Stachowiak w kat. klas trzecich,

 • uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli również w szkolnych konkursach „Szansa na sukcesik”  i  konkursie matematycznym „Sowa mądra głowa” w którym I miejsca zajęli: Dawid Ciborowski Patryk Grzybek – klasy pierwsze, Gabriela Kowalewska – klasy drugie,  Julianna Danielewicz – klasy trzecie,

 • uczniowie klas starszych uczestniczyli m.in. w bardzo trudnym dziewięcioetapowym Konkursie Ortograficznym (zwyciężyła – Joanna Sierańska przed Joanną Tarnowską i Amirą Shadi ), konkursie czytelniczym, matematycznym, przyrodniczym, języka angielskiego, plastycznych.

Do najważniejszych osiągnięć sportowych należy:

 

 • I miejsce w powiecie poznańskim w biegu na 1000 m, I miejsce w finale  rejonu  poznańskiego i  VIII  miejsce  w  Wielkopolsce – Michał Salamoński – kl. III a gim. z rekordem szkoły – 2.51,0

 • I miejsce w gminie, VI miejsce w powiecie poznańskim i XIII w Wielkopolsce w biegach przełajowych – Michał Salamoński,

 • VI miejsce w powiecie poznańskim w biegu na 1000 m – Teresa Krawenda kl. II gim.,

 • I miejsce w Mistrzostwach Gminy i VIII miejsce w Mistrzostwach Powiatu SP w tenisie stołowym chłopców – Stanisław Janiak, Mateusz Maćkowski, Adam Włodarczyk,

 • I miejsce w Mistrzostwach Gminy i VI miejsce w Mistrzostwach Powiatu Gim. w tenisie stołowym chłopców – Kamil Majocha, Dominik Wesołowski,

 • I miejsce dziewcząt w Gminnym Festiwalu Piłki Ręcznej klas piątych.

 

                 Jak co roku uczniowie ,  zarówno  Szkoły  Podstawowej  jak  i  Gimnazjum,  wyjeżdżali na zajęcia poza szkołą.  Były to wystawy, imprezy, spektakle teatralne ( również w języku angielskim ), lekcje muzealne, zajęcia przedmiotowe na wyższych uczelniach Poznania,  lekcje  dydaktyczne, zielone szkoły, gospodarstwa agroturystyczne i liczne wycieczki krajoznawczo – turystyczne, nie tylko na obszarze Polski, także na terenie Czech i Niemiec.

        Ważna jest działalność pozalekcyjna  szkoły. Ponad 100  uczniów  uczestniczyło  w cotygodniowych wyjazdach  na  basen  w  Swarzędzu  w  celu  nauki  lub  doskonalenia  pływania.   Chcę zwrócić  uwagę  na  pracę  działających  w  szkole  kół  zainteresowań: plastycznego, technicznego, teatralnego, przyrodniczego, języka angielskiego, fizycznego,  aktywności kreatywnej,  origami, SKS-u.  Uczniowie uczestniczyli również w  zajęciach polonistycznych  i  matematycznych  przygotowujących  uczniów  do  sprawdzianu  i egzaminu  gimnazjalnego.  Uczniowie klas szóstych osiągnęli na sprawdzianie wynik wysoki ( 7 stanin ), a uczniowie  trzecich klas gimnazjalnych wynik bardzo wysoki  (8 stanin ) z języka polskiego i wynik wysoki ( 7 stanin ) z historii i wos-u  oraz z matematyki. Na 49 gimnazjów, które funkcjonują na terenie powiatu poznańskiego, zajęliśmy 4 miejsce z języka polskiego, 5 miejsce z historii i wos-u  oraz 6 miejsce z matematyki. Gratulujemy.

        Serdecznie  dziękuję  wszystkim  nauczycielom,  którzy  podejmowali  dodatkowe  działania, często charytatywnie,  troszcząc się o  wszechstronny  rozwój  uczniów, wszystkim  tym,  którzy  przyczynili  się  do  wzbogacenia  oferty  edukacyjnej  szkoły,  tym,  którzy  przyczynili  się do  osiągnięcia takich wyników na egzaminach zewnętrznych.  Dziękuję  Rodzicom  i  instytucjom za wspomaganie  działalności  szkoły. Dziękuję  panu Wójtowi Bogdanowi  Kemnitzowi i Radzie Gminy  za  życzliwość i wsparcie w wielu działaniach edukacyjnych.

Czytelnikom  „Samorządu”  chciałbym  przedstawić  najlepszych  uczniów  naszej  szkoły.

 

SZKOŁA   PODSTAWOWA

 

L.p

IMIĘ  I  NAZWISKO

KLASA

ŚREDNIA

ILOŚĆ

OCEN

CEL.

PRZEDMIOTY

1.

Maria  Dybza

IV b

5,50

5

religia,  historia,  j. angielski,

plastyka,  w-f

2.

Jakub  Pituła

IV a

5,40

5

religia,  j. polski, j. angielski,  matematyka,  przyroda,

Katarzyna  Plewa

IV a

4

religia, j. ang, muzyka,  plastyka

Ewa  Kujawa

IV b

4

religia,  historia, j. ang, muzyka

5.

Magdalena  Krawenda

V a

5,36

4

religia,  plastyka, technika, w-f

Maja  Kowalewska

V b

4

religia,  j. angielski, muzyka, w-f

Aleksandra   Banaszak

VI a

4

religia,  j. angielski, muzyka, w-f

Aleksandra   Skrzypkowska

VI a

5

religia,  informatyka,

muzyka,  technika;  w-f

9.

Oliwia   Koprucka

IV a

5,30

4

religia,  j. angielski, muzyka, w-f

Jakub  Łaszkowski

IV a

3

religia,  matematyka, technika

11.

Kacper   Labijak

V a

5,27

4

religia,  historia, j. angielski, w-f

Paulina   Lanzberczak

V a

4

religia, j. ang, plastyka, technika

13.

Marika  Wiśniewska

IV a

5,20

4

religia, plastyka, muzyka, w-f

Dominik  Kończal

IV b

3

religia, j. angielski,  muzyka

Marta   Jóźwiak

IV b

2

religia,   muzyka

16.

Wiktoria   Klamka

V a

5,18

5

religia,  j. angielski,

plastyka,  technika,  w-f

Wojciech   Weigel

V a

3

religia, plastyka, technika

Anna  Lamperska

VI a

4

religia, muzyka, plastyka, tech.

Franciszek   Zaradzki

VI b

5

religia,   plastyka,   muzyka, technika, w-f

20.

Grzegorz  Fabiś

IV a

5,10

2

religia,  w-f

Michał   Wiśniewski

IV a

2

religia,  w-f

Jan   Lorenc

IV b

3

religia,  matematyka,  muzyka

Aleksandra   Nowak

IV b

2

muzyka,  plastyka

24.

Mikołaj  Nojman

V a

5,09

2

religia,  j. angielski

Aleksandra  Halik

V b

3

religia,  j. angielski,  w-f

Adam  Wiśniewski

VI b

3

religia, muzyka, w-f

27.

Patryk  Ostrowski

IV a

5,00

3

religia,  muzyka,  w-f

Dawid   Pawlak

IV a

2

j. angielski,  muzyka

Dawid   Bartoszek

IV b

2

religia,  muzyka

Mikołaj   Dziarski

IV b

1

religia

Julia  Karaszewska

IV b

2

j. angielski,  muzyka

Gabriela  Korzańska

V b

3

religia,  j. angielski, muzyka

Zuzanna   Głowińska

VI a

1

religia

Adrian   Zawadzki

VI b

2

technika,  w-f

 

 

 

GIMNAZJUM

 

L.p

IMIĘ  I  NAZWISKO

KLASA

ŚREDNIA

ILOŚĆ

OCEN

CEL.

PRZEDMIOTY

1.

Amira   Shadi

III a

6,00

17

wszystkie  przedmioty

Joanna   Sierańska

III b

18

wszystkie  przedmioty

3.

Joanna   Tarnowska

III b

5,83

15

bez:  j.pol., matemat., zaj. artystyczne

4.

Patrycja   Jóźwiak

III a

5,67

12

religia, j. ang., j. niem., muzyka,  plastyka,  geografia, fizyka, informatyka,  edukacja dla bezp.,

zaj. artystyczne,  zaj. techniczne,  w-f

5.

Aleksandra  Maciejewska

II

5,38

7

religia, geografia, chemia,  muzyka, zaj. techniczne i artystyczne, informatyka

6.

Gabriela   Wszoła

II

5,31

5

religia,  j. angielski,  informatyka,

zaj. techniczne,  w-f

7.

Sarah   Skiba

III b

5,28

9

religia, j.pol., j. ang., j. niem.,  muzyka,  historia, informatyka, eduk. dla bezp., zaj. techniczne

8.

Magdalena  Socha

I a

5,27

5

religia,  geografia,  j. niemiecki,

 muzyka,  plastyka

9.

Janusz  Walkowiak

I b

5,13

3

religia,  j. angielski,  j. niemiecki,

10.

Adrianna  Orłowska

III a

5,11

7

religia, j. pol., j. ang., j. niem., muzyka,  informatyka,  edukacja dla bezp.,

11.

Marta  Cieślewicz

I a

5,07

5

religia,  j. niemiecki,

 muzyka,  plastyka,  zaj. techniczne

Dominik  Kreiser

I a

2

religia,  j. angielski

Klaudia  Staszyńska

I a

4

religia,  j. niemiecki,  plastyka,  w-f

14.

Teresa   Krawenda

II

5,00

5

religia,  muzyka,

  zaj. artystyczne,  zaj. techniczne,  w-f

15.

Zuzanna  Robakowska

II

4,94

3

religia,  j. angielski,  informatyka

Marianna   Scholz

II

2

religia,  j. angielski

17.

Sebastian  Kubera

III b

4,78

4

religia,  historia,  wos,  w-f

Weronika   Olejniczak

III b

4

j. angielski, muzyka, zaj. techniczne, w-f

 

Wszystkim uczniom,  którzy  osiągnęli  tak  dobre  wyniki  gratuluję  i  życzę,  aby  w przyszłym roku znaleźli się również w gronie najlepszych uczniów. Absolwentom życzę powodzenia w wybranych szkołach ponadgimnazjalnych.

Grzegorz  Stachowiak

 

Wydarzenia kwiecień

 

 

Wiem, co jem

            Klasa druga gimnazjum Zespołu Szkół w Tulcach uczestniczyła w projekcie edukacyjnym pt.: „Czy wiem, co jem?”. Tematem głównym było zdrowe odżywianie. Pomysł narodził się między innymi z obserwacji naszych niezdrowych nawyków żywieniowych. Wszyscy mamy świadomość, że współczesny świat boryka się z epidemią otyłości. Wysoko przetworzona żywność coraz częściej skutecznie wypiera zdrowe produkty z naszego jadłospisu.

            Przez cały czas trwania projektu prowadziliśmy kampanię informacyjną, której celem było uświadomienie, że od zawartości talerza zależy nasze zdrowie i dobre samopoczucie.

            Pracowaliśmy w kilku zespołach. Każdy realizował wybrany przez siebie temat. Pierwsza grupa badała nawyki żywieniowe uczniów naszej szkoły i porównywała je z nawykami uczniów trzech szkół partnerskich: z Danii, Czech oraz Ukrainy. Grupa druga zajęła się badaniem nawyków żywieniowych osób dorosłych (nauczycieli, pracowników naszej szkoły oraz rodziców). Z kolei trzecia analizowała reklamy telewizyjne i prasowe. Uczestnicy tego zespołu badali, w jaki sposób autorzy reklam zachęcają nas do kupowania niezdrowych produktów. Nasze koleżanki z czwartej grupy przeprowadziły cykl lekcji z najmłodszymi uczniami szkoły. Opowiadały im, jakie skarby kryją w sobie owoce i warzywa. Inny zespół trzy razy w tygodniu zadawał pytanie: „Co zdrowego do jedzenia przyniosłeś dziś do szkoły?”. Natomiast ostatnia grupa zbierała informacje o wszechobecnej epidemii otyłości. Ponadto przygotowaliśmy gazetki informujące o zdrowej diecie oraz chorobach będących skutkiem niewłaściwego odżywiania.

            W ramach projektu uczestniczyliśmy w wyjazdach edukacyjnych (targi zdrowej żywności w galerii Malta oraz folwark Wąsowo, gdzie pod okiem pani doktor z Uniwersytetu Przyrodniczego przygotowywaliśmy zdrowe potrawy z dyni, poznawaliśmy zioła, zwiedzaliśmy ekologiczne uprawy warzyw i przeprowadzaliśmy wiele ciekawych dyskusji na temat zdrowej diety).

            Dwukrotnie odwiedzili nas w szkole dietetycy, z którymi rozmawialiśmy o tym, co jemy oraz o skutkach spożywania niezdrowych produktów.

            Stworzyliśmy też projekt strony internetowej zawierający wszystkie informacje o naszej pracy oraz ogłosiliśmy konkurs na rymowankę o zdrowej diecie.

           4 kwietnia odbył się finał projektu edukacyjnego, podczas którego przedstawiliśmy efekty naszej półrocznej pracy. Podzieliliśmy go na dwie części: informacyjną i artystyczną. W części informacyjnej zapoznaliśmy wszystkich z rezultatami pracy, natomiast w części artystycznej zaprezentowaliśmy inscenizację pt.: „Sąd nad Fast Foodem”. W przedstawieniu zaangażowana była nie tylko cała nasza klasa, ale również nauczyciele. Tytułowy bohater próbował przekonać, że jest absolutnie niewinny. A przeszkadzali mu w tym: biegły-dietetyk, powołany przez panią prokurator, kilkoro świadków oraz dwoje uczniów. Pewnie wszyscy domyślają się rezultatu! Fast Food został skazany przez sąd na dożywotni zakaz zbliżania się do młodych ludzi.

           Przez kilka miesięcy staraliśmy się poznawać wspólne nawyki żywieniowe, aby dowiedzieć się, jak dużą rolę odgrywa w naszym życiu właściwa dieta. Cel naszego projektu został osiągnięty. Pokazaliśmy, że efektem nieprawidłowego odżywiania jest nie tylko otyłość, niezdrowa cera, kiepskie samopoczucie, ale też poważne choroby dietozależne. Myślę, że zarówno finał, jak i cały nasz projekt, był wart poświęcenia mu uwagi. Cała klasa starała się przekazać niezbędne informacje, by każdy z nas spożywał coraz więcej zdrowych produktów. Mamy nadzieję, że przedstawione problemy skłonią wszystkich do refleksji nad sposobem odżywiania. Zachęcamy również do zapoznania się z plakatami, które przygotowaliśmy. Zostały one wywieszone na parterze i gazetce na pierwszym piętrze.

Zuzanna Robakowska, II gim.
 
 

Wydarzenia marzec

 

Tydzień konkursów i imprez w Zespole Szkół w Tulcach

 

Piątek – 16 marca – dzień Sarah Skiby

 

            W tym dniu uczennica III klasy gimnazjum, Sarah Skiba,  pojechała  do Poznania na finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Zanim się rozpoczął, zdążyliśmy przekazać jej informację, że została … laureatką XXXI Wojewódzkiego Turnieju  Poetyckiego „Białe Pióra” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu. Dobra wiadomość na pewno dodała jej skrzydeł. Z doskonałym wynikiem zakwalifikowała się do ostatniego etapu konkursu językowego - części ustnej. Wieczorem (konkurs trwał bardzo długo)otrzymaliśmy informację, że została  laureatką tego konkursu i tym samym jest zwolniona z egzaminu gimnazjalnego z części językowej i, co najważniejsze, jest już przyjęta do każdej przez siebie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Brawo Sarah. Gratulujemy.

 

Omnibus 2012 i powitanie wiosny

 

W tym roku po raz dziesiąty uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół w Tulcach wzięli udział w eliminacjach do corocznego konkursu OMNIBUS. Jednakże w finale mogli znaleźć się tylko najlepsi, po 5 uczniów ze SP i Gim. Wśród uczniów SP do finału zakwalifikowali się uczniowie klas piątych: Maja Kowalewska, Kacper Labijak i Maciej Trzciński oraz klas szóstych: Aleksandra Banaszak i Franciszek Zaradzki. Finaliści gimnazjum to uczniowie klas trzecich: Amira Shadi, Joanna Tarnowska, Joanna Sierańska, Sebastian Kubera oraz rodzynek z klasy pierwszej Dominik Kreiser. Finał konkursu, prowadzony przez p. dyr. Grzegorza Stachowiaka odbył się 21 marca. W jury zasiedli nauczyciele: p. Beata Kaźmierczak, p. Patrycja Nowicka oraz p. Lidia Sowińska. Finaliści odpowiadali na pytania ze wszystkich dziedzin życia. Aby zostać Omnibusem, trzeba było wykazać się wszechstronną wiedzą i stalowymi nerwami, w końcu to nie lada przeżycie, a emocje były duże. Na poziomie szkoły podstawowej rywalizację wygrał Kacper Labijak, wyprzedzając Macieja Trzcińskiego. Omnibusem gimnazjum została Joanna Sierańska, pokonując Joannę Tarnowską i Amirę Shadi. Ci uczniowie będą reprezentowali naszą placówkę w finale gminnym. Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodką niespodziankę, a zwycięzcy nagrody ufundowane przez Samorząd Uczniowski.

            Po zakończeniu części konkursowej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpili do prezentacji scenek dotyczących zdrowego odżywiania. Temat prezentacji związany był z problematyką projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów drugiej klasy gimnazjum, który nosi tytuł „Wiem, co jem”. Największe uznanie jury zyskały występy uczniów klasy IVa SP i III b Gim. Bardzo cenne było to, że scenki przygotowywane były przez całe klasy i każdy uczeń był zaangażowany w przygotowanie kostiumów i dekoracji. Ciekawym uzupełnieniem tej części programu były stoiska, na których wystawiono przepyszne i, co najważniejsze, zdrowe dania zawierające wylosowany wcześniej produkt. Wszystkim bardzo smakowało i w kilka minut talerze i półmiski były puste.

            Ostatnim punktem programu był mecz siatkówki nauczyciele kontra uczniowie. Rozegrane zostały 3 sety. Zwyciężyli nauczyciele. Dziękujemy p. Leonowi Dziarskiemu za rolę sędziego tego pojedynku.

  Dzień Wiosny w Zespole Szkół w Tulcach był świetną zabawą nie tylko dla uczniów, ale i dla nauczycieli.

  

Dzień później

 

            Od wczesnych godzin rannych (22 marca) zaczęli zjeżdżać do naszej szkoły uczestnicy II Regionalnego Dziecięcego Przeglądu Pieśni Ludowej „Kukułeczka” organizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”, współorganizatorem jest Zespół Szkół w Tulcach. Przybyło ponad 160 uczestników z terenu całej Wielkopolski. Profesjonalne jury oceniało występy młodych uczestników w czterech kategoriach. Wśród solistów najmłodszej grupy wiekowej II miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Weronika Świątczak, również II miejsce w kategorii zespołowej klas IV-VI zajęły uczennice klasy czwartej b w składzie: Julia Macioszczyk, Aleksandra Nowak i Martyna Piasna. Wielkopolskie Kuratorium Oświaty reprezentowała wicekurator – p. Dorota Kinal.

Piątek – 23 marca

 

            Tego dnia wszyscy uczniowie klas I – III ze swoimi wychowawczyniami wyjechali do Poznania na przedstawienie teatralne „Bajki naszego dzieciństwa”. Wrócili bardzo zadowoleni, a w szkole odbywał się następny konkurs, przeznaczony dla uczniów gimnazjum. Był to etap szkolny III Edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Kochajmy nasze małe Ojczyzny”.  Do konkursu przystąpiła aż 24 gimnazjalistów. Najlepsze wyniki uzyskali: Kamil Preisler, Magda Socha i Sebastian Kubera. Oni będą reprezentowali tuleckie gimnazjum w finale powiatowym. Życzymy powodzenia.                        

Grzegorz Stachowiak

Wydarzenia luty

 

Zima w wierszu i piosence

z cyklu SPOTKANIA Z POEZJĄ

 

          W mroźny, zimowy wieczór, 08 lutego 2012, zainteresowane Bajkoludki, tzn. uczniowie klas I, II i III Szkoły Podstawowej w Tulcach oraz ich rodziny spotkali się w holu szkoły, aby posłuchać wierszy i piosenek tematycznych związanych z trwającą porą roku.  

          Celem cyklicznych spotkań, od wielu lat, jest propagowanie czytania, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i czerpanie przyjemności ze wspólnego spędzania czasu.

          Na początku dyrektor, pan Grzegorz Stachowiak, powitał specjalnego gościa, tym razem księdza Mariana Liberę, który był chyba bardziej przejęty, niż dzieci. Przeczytał on fragment z „Małego Księcia” Saint-Exupery, oraz zwrócił się do rodziców ciepłymi, życzliwymi i mądrymi słowami.

          Wierszem Wislawy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję” uczczono pamięć tej niedawno zmarłej Noblistki. Potem były recytacje wierszy przez uczniów z wszystkich ośmiu klas edukacji wczesnoszkolnej, przeplatane piosenkami. Wszyscy wykonawcy byli serdecznie oklaskiwani. Na zakończenie wspólnie odśpiewano piosenkę „Zima lubi dzieci” Anny Jurksztowicz z tekstem Jacka Cygana. Każdy mały uczestnik został obdarowany słodkościami sponsorowanymi przez sklep pani Joli Matuszewskiej. Dziękujemy!

          Zimowa pogoda, trafione dekoracje, ciepła atmosfera, zaproszenie na następne spotkanie  sprawiły, że uczestnicy wychodzili  zadowoleni.

Opiekun Bajkoludków
Teresa Jaskuła
 
 
 

 

Umarłych wieczność dotąd trwadokąd pamięcią się im płaci.

Wisława Szymborska

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 jest jednym z najważniejszych wydarzeń  w dziejach naszego regionu i całego kraju. Dzięki bohaterskiej postawie powstańców, ziemie, na których kształtowała się polska państwowość, wróciły do Macierzy. Wydarzenie to, dziś nieco zapomniane w zbiorowej świadomości narodu polskiego, warte jest przypomnienia, bowiem było jedynym powstaniem, które zakończyło się sukcesem.

Na początku lutego uczniowie Zespołu Szkół w Tulcach mieli okazję uczestniczyć w szczególnym apelu, który poświęcony był 93. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i podpisania rozejmu w Trewirze. Gdy zebraliśmy się w holu szkoły, na chwilę zapanowała głęboka cisza, po której uroczyście zabrzmiał głośno i równo zaśpiewany Mazurek Dąbrowskiego. Tak rozpoczęła się uroczystość. Z zapartym tchem słuchaliśmy o wydarzeniach, których historię przecież już znamy, jednak poczucie dumy sprawia, że chcemy słuchać o nich raz jeszcze. Przejmująca recytacja utworów opisujących atmosferę tamtych dni, przebieg walk i ofiarę powstańców sprawiała, że słuchaliśmy w jeszcze większym skupieniu.

Szczególnie przejmującym momentem była głośna, rytmiczna i z każdym kolejnym wersem narastająca recytacja utworu  Cześć i Sława Bolesława Karpińskiego. Oto fragment.

Tym - co konali w boleściach – / Tym - co nie żegnani szli w bój -

Tym - którym ból duszę dławił - / Tym - co gorące mieli serce -

co czuli płomień choć w iskierce - / Tym - co zwątpienie precz gnali -

i Tym - którzy nie dali / swej braci w niewolę wieść -

Tym - którzy wolność wykuwali -

Sława i Cześć!

Po tych słowach zapanowała cisza.

Zaproszeni goście z Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Kleszczewie wstali z miejsc, głośnymi oklaskami dziękując za chwile wzruszenia. Widzieliśmy, że ocierali łzy.

W tuleckiej szkole pamiętamy o ludziach, którzy przelewali krew za wolność naszej Małej Ojczyzny. Jednak nie wszędzie tak jest, dlatego gorzko zabrzmiały słowa jednej z uczestniczek apelu:

Zwycięskie powstanie – a jak mało o nim wiemy, jak mało wiemy o ludziach, którzy sprawili, że nie była to kolejna klęska. Uczymy się nazwisk tych, którzy, choć bohaterscy, przegrali, uczymy się nawet imion i nazwisk zdrajców. A któż wie, kim był  Mieczysław Paluch, Stanisław Nogaj, Franciszek Ratajczak, Bohdan Hulewicz czy Henryk Śniegocki? Dla większości Polaków to ciągle bezimienni bohaterowie.

My będziemy o nich pamiętać!

 

Apel, pod kierunkiem pani Henryki Stachowiak, Aleksandry Grochowiak, Beaty Kaźmierczak i pana Andrzeaj Szymczaka, przygotowali uczniowi klas IIIb i Ia gimnazjum, których wspomagali uczniowie z IIb  IVb, Va i Vb.

 

 

Wydarzenia grudzień

 

 
MIKOŁAJKI Z PIŁKARZAMI WARTY
 

         Na zaproszenie klasy II b, szóstego grudnia, do Zespołu Szkół w Tulcach przyjechali piłkarze Warty Poznań. Była to mikołajkowa niespodzianka dla uczniów klas I - III. Na początku spotkania piłkarską piosenkę zaśpiewał Igor Pieczyński z klasy IIb. Wszyscy razem śpiewali refren „…piłka jest okrągła, a bramki są dwie”. Zafascynowani młodzi piłkarze mogli porozmawiać z Piotrem Reissem, Tomaszem Magdziarzem i Pawłem Iwanickim. Pytań było bardzo wiele, a czas uciekał. Dowiedzieliśmy się, że Warta była dwa razy mistrzem i pięć razy wicemistrzem Polski. Mogliśmy też popatrzeć, jak Pan Dyrektor broni bramki przed atakiem Tomasza Magdziarza. Nie tylko chłopcy wzięli udział w zabawie, gdyż sztukę żonglowania piłką pod okiem Piotra Reissa pokazały też dziewczynki. Dużą atrakcją były Dinusie Warusie, których każdy chciał dotknąć. Niesamowicie długa kolejka ustawiła się po autografy; trzeba było cierpliwie czekać, gdyż chętnych było ponad 170 uczniów. Na koniec każdy otrzymał balon z logo klubu. Warta Poznań istnieje od 1912 roku, więc za rok będzie jej wielka rocznica. Chcielibyśmy, by warciarze przyjeżdżali do nas częściej…

 

Jolanta Stachowiak
Wychowawczyni klasy IIb

 

 

Wydarzenia listopad

 

PYRA   PO  RAZ  JEDENASTY

pyra

            Sobota - 26 listopada 2011 r.  była dla tuleckiej gamai dniem szczególnym, gdyż właśnie wtedy odbył się XI Międzypowiatowy Konkursu Gwary Poznańskiej „Jezdym poznańsko pyra”.  Od rana w szkole trwały ostatnie przygotowania, ustawiano krzesła i dopracowywano dekoracje. W centralnym miejscu przygotowano scenę, przy której stał stół dla jury. Kilka minut przed 10.00 sala była pełna gości i artystów oczekujących na rozpoczęcie konkursu. W tym roku zgłosiło się 15 uczestników. Przyjechali z Antoniewa, Murowanej Gośliny, Nekli, Poznania, Rogożna, Skoków i Zasutowa. Gimnazjum w Tulcach reprezentowała Jessica Olejniczak. Po chwili zabrzmiały pierwsze dźwięki piosenki W tuleckiej my gamai i głośny śpiew wypełnił szkołę.

Podobnie jak w latach poprzednich, przewodniczącą jury była aktorka Teatru Nowego z Poznania, popularna Hela z programu Blubry Heli przy niedzieli  nadawanego przez radio Merkury – Daniela Popławska, która „demokratycznie” stwierdziła, że zawsze była, jest i będzie przewodniczącą jury podczas tuleckiej „Pyry”.  Ponadto w skład jury weszli: Juliusz  Kubel – popularyzator gwary poznańskiej, autor wielu gwarowych tekstów, twórca Starego Marycha, Heli, radny miasta Poznania pracujący w Komisji Kultury, Bogdan  Kemnitz – wójt  Gminy Kleszczewo oraz Krzysztof Socha – przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Tulcach.  

            Jak co roku  prezentowano  teksty  Juliusza  Kubla, Lecha Konopińskiego i teksty autorskie,  z  reguły  przygotowane  przez  nauczycieli lub uczniów.

Jury po wysłuchaniu uczestników postanowiło jednogłośnie przyznać pierwsze miejsce  MICHALINIE  KOWALI – uczennicy  Gimnazjum  nr 2  z  Rogoźna Wlkp. za mistrzowskie wykonanie połączonych tekstów autorstwa Lecha Konopińskiego Wyćpiół mnie oraz O jednym szczucie. Niech  żałują  Ci,  którzy  nie  widzieli  i  nie  słyszeli.

            Drugie miejsce zajęła uczennica Gimnazjum nr 1 z Murowanej Gośliny – Alicja Okinczyc, która  przedstawiła tekst J. Kubla U chabaja.  Uczeniom: Rafałowi  Wojtkowiakowi  ( Gimnazjum nr 25  z Poznania ) i  Kamilowi Spławskiemu ( Gimnazjum w Zasutowie )  jury przyznało  dwa równorzędne trzecie miejsca. 

            Jury przyznało również cztery wyróżnienia. Otrzymali je: Jessica Olejniczak (Tulce), Kamil Gramza ( Skoki – Gimnazjum nr 1), Adrianna Nowicka (Murowana Goślina – Gimnazjum nr 1), Mateusz Blat (Zasuwowo). Nagrodę specjalną za odwagę, charakter i wytrwałość otrzymała wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Antoniewa – Natalia Jaroniewska.

            Podczas  obrad  jurorów  widzowie  i  uczestnicy  brali  udział  w  ciekawych  konkursach  przygotowanych p. A. Szymczaka i H. Stachowiak. Należy podkreślić, że rzesza fanów tuleckiego konkursu z roku na rok się powiększa i na widowni zasiadają zarówno kilkuletnie dzieci jak i ich dziadkowie. Wiele  emocji  wzbudziły  puzzle (prezentacja   komputerowa ) przygotowane przez p. Agnieszkę Pielechę. Młodzież  udowodniła, że  całkiem  nieźle  zna  Poznań.  Dużą popularnością cieszył się konkurs gwary dla widzów. Uczestnicy wykazali się pewną znajomością słów gwarowych, za co zostali nagrodzeni, jednak jak się okazało, nie wszyscy potrafią  godać po naszymu, nawet poznańskie pyry z dziada  pradziada. Widzowie z dużym zainteresowaniem i uwagą obejrzeli pokaz magii przygotowany przez Jacka Domańskiego – ucznia naszej szkoły. Wiele śmiech było także podczas nauki piosenki ludowej Świniorz, którą prowadziły tuleckie gimnazjalistki.

            Niewątpliwą atrakcją konkursu jest również poznańska jedza. Dziękujemy Państwu Annie i Adamowi Kowalewskim, właścicielom restauracji „Bambaryła”, za przygotowanie wspaniałego, tradycyjnego poznańskiego jadła. Konkurs nie mógłby się odbyć również bez innych  sponsorów. Dziękujemy za wsparcie finansowe Radzie Sołeckiej wsi Tulce oraz Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Tulcach, dzięki którym mogliśmy zakupić upominki i nagrody. W tym roku prezentacji  konkursowych  wysłuchała również p. Joanna  Sokolnicka,  projektantka  i autorka  Pyry – statuetki,  nagrody dla zwycięzców. Juliusz Kubel, wręczając nagrody, żartował, że tę odmianę pyr należy długo gotować.

         Dziękuję za zaangażowanie i pracę nauczycielom. Konkurs poprowadzili Andrzej Szymczak i Henryka Stachowiak. O oprawę muzyczną zadbała  Beata  Kaźmierczak, dekorację  wykonała Aleksandra Grochowiak, a oryginalne okładki na dyplomy - Beata Weigel i Joanna Fogt. Pani Grażyna Rogalińska, wraz z dwiema członkiniami zespołu Cepelia, prowadziła zabawy ludowe. Prezentację  multimedialną  przygotowała Agnieszka Pielecha. Dziękuję polonistom za przeprowadzenie lekcji popularyzujących gwarę p. Małgorzacie Górskiej, p. Patrycji Nowickiej, p. Henryce Stachowiak i p. Andrzejowi Szymczakowi. Uczniowie wykonali ciekawe plakaty, które były częścią dekoracji i, co najważniejsze, w tym roku wykazali się znacznie lepszą znajomością gwary. Szczególne podziękowania kieruję do uczniów, uczestników, współorganizatorów i widzów. Dziękuję wszystkim pracownikom obsługowym, którzy zadbali o estetykę pomieszczeń i wygląd stołów i o to, aby  były  one pełne. 

           

Grzegorz  Stachowiak

 

PASOWANIE NA UCZNIA

          W piątek 18 listopada 2011 r. w Zespole Szkół w Tulcach odbyło się PASOWANIE NA UCZNIA. Po południu wszystkie pierwszaki w strojach galowych wraz z  rodzicami przybyły do szkoły.

          Punktualnie o godz. 17.30 na hol dumnie wkroczyły trzy klasy ze swoimi  wychowawcami. Każdą klasę wyróżniał inny kolor biretów.  Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie wykazali się wiedzą, umiejętnościami artystycznymi oraz odwagą. Udowodnili, że potrafią śpiewać i recytować wiersze. Pomyślnie pokonali próby   przygotowane przez starszych kolegów i koleżanki czyli uczniów klasy trzeciej. Świetnie radzili sobie z rozwiązywaniem  zagadek i pytań dotyczących szkoły. Po emocjonujących chwilach, nadszedł moment na najważniejszą część uroczystości – pasowanie na ucznia szkoły. Do ślubowania przystąpiło 60 uczniów, którzy to po słowach przysięgi-

 „My przyrzekamy naszej szkole, rodzicom i pani – BĘDZIEMY SOLIDNYMI, PILNYMI UCZNIAMI...”

zostali pasowani przez pana dyrektora Grzegorza Stachowiaka WIELKIM ZACZAROWANYM OŁÓWKIEM, co było ogromnym przeżyciem nie tylko dla samych dzieci - kandydatów na uczniów, ale także dla ich rodziców i zaproszonych gości. W trakcie pasowania dzieci otrzymały od pani dyrektor Ewy Kropińskiej – Czub pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne.

         Na zakończenie, po zaśpiewaniu hymnu grupy wiekowej – BAJKOLUDKI -  uczniowie klas pierwszych otrzymali ROŻKI OBFITOŚCI wypełnione słodyczami, ufundowanymi przez radę rodziców, za co serdecznie dziękujemy.   

     Cieszymy się, że powiększyła się nasza szkolna rodzina. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom wiele osiągnięć i sukcesów szkolnych. 

 

Joanna Fogt
Wychowawczyni klasy Ib

 

SZANSA NA SUKCESIK

          Dn. 23 listopada o godzinie 17.00 w naszej szkole odbyła się druga edycja SZANSY NA SUKCESIK, a może na wielki sukces… Uczniowie klas I - III przez miesiąc przygotowywali się do śpiewania piosenek z repertuaru dziecięcego. W domu trzeba było poćwiczyć oraz przygotować podkład muzyczny. Można było śpiewać solo lub w zespołach. Były też osoby, które śpiewały a cappella. Jak na konkurs wypada, długo i pracowicie, obradowało jury w składzie: p. Krystyna Kotecka, p. Beata Kaźmierczak i p. Krzysztof Socha.Nie mieli łatwego zadania, ale w jednym byli zgodni - najpiękniej zaśpiewała Weronika Świątczak z klasy II b. Weronika otrzymała GRAND PRIX.

Oto laureaci poszczególnych klas i kategorii:

Klasy pierwsze

Soliści:

 1. Marta Datkiewicz
 2. Agata Szeffs
 3. Adrian Wiśniewski

Wyróżnienie – Zofia Sadło

Zespoły:

 1. Martyna But, Michalina Pytlos
 2. Joanna Borowczyk, Julia Wódkiewicz
 3. Karolina Chałupka, Maria Szmyt

Klasy drugie

Soliści

 1. Aleksandra Krawczyńska
 2. Igor Pieczyński
 3. Olga Kołodziej

Zespoły

 1. Aleksandra Kasprzyk, Aleksandra Karpiesiuk, Dominika Kustoń
 2. Jan Tomosz, Wiktor Gradecki
 3. Marta Jędrkowiak, Agata Lampka

Klasy trzecie

Soliści

 1. Martyna Wittke
 2. Barbara Piórkowska
 3. Emilia Drzewiecka

Zespoły

 1. Marta Korybalska, Natalia Rosiejka
 2. Martyna Banaszak, Weronika Kozanecka
 3. Julianna Danielewicz, Marta Konarczak
Wszyscy uczestnicy SZANSY NA SUKCESIK otrzymali nagrody. Dziękujemy serdecznie Radzie Rodziców za przekazanie pieniędzy na całkowitą organizację konkursu.
Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłym roku szkolnym.
Organizatorki
Jolanta Stachowiak
Agnieszka Socha-Szymczak

 

Szkola Tulce