szkola2.jpgszkola3.jpgszkola4.jpgszkola5.jpgszkola6.jpgszkola7.jpg

Świetlica

Świetlica pracuje w godzinach od 700 do 1700

 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. 

W świetlicy realizowane są następujące cele i zadania:
  • tworzenie optymalnych warunków rozwoju  uczniów,
  • zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych,
  • wzbogacanie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego,
  • zapewnienie uczniom możliwości rozwoju społeczno-moralnego,
  • pomoc w odrabianiu prac domowych,
  • rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie,
 
Świetlica pracuje według  dziennego rozkładu zajęć świetlicowych:
 
700 – 730 Przygotowanie do lekcji, czytanie prasy, zajęcia dowolne w stołówce szkolnej.
730 – 840 Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela w grupie wg miesięcznego planu pracy wychowawców.
840 – 925 Zajęcia rekreacyjno-sportowe na boisku szkolnym (w razie niepogody zajęcia odbędą się w hali sportowej, w sali 61 lub na korytarzu) 
930 – 945 Śniadanie i wypicie herbaty w stołówce szkolnej.
945 – 1300 Zajęcia tematyczne zorganizowane przez nauczyciela w  grupie wg miesięcznego planu pracy świetlicy.
(od godziny 1145 – 1205 obiad w stołówce szkolnej)
1300 – 1315 Czas na spożycie posiłku i wypicie herbaty w stołówce szkolnej.
1320 – 1405 Zajęcia rekreacyjno-sportowe na boisku szkolnym (w razie niepogody zajęcia odbędą się w hali sportowej, w sali 61 lub na korytarzu) 
1410 – 1545 Zajęcia zorganizowane przez nauczyciela w grupie, odrabianie zadań domowych.
1545 – 1700 Zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań uczniów. Porządkowanie gier, klocków, eksponowanie wykonanych prac.
 
Szkola Tulce