szkola2.jpgszkola3.jpgszkola4.jpgszkola5.jpgszkola6.jpgszkola7.jpg

Rekrutacja


ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH
 
Do Zespołu Szkół w Tulcach przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkujący
w obwodzie szkoły.
Do obwodu Zespołu Szkół w Tulcach należą następujące miejscowości Gminy Kleszczewo: Tulce, Komorniki, Szewce.
Uczniowie spoza obwodu, którzy spełniają określone poniżej warunki, zostaną przyjęci do Zespołu Szkół w Tulcach, jeżeli w klasach będą wolne miejsca.

……………………………………………………………………….....

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I - III (edukacja wczesnoszkolna)
Decyzję o przyjęciu ucznia spoza obwodu podejmuje dyrekcja szkoły i psycholog szkolny
po dostarczeniu przez rodziców odpowiednich dokumentów.
Klasy IV – VI
Warunkiem przyjęcia ucznia spoza obwodu jest:
średnia ocen: 4,5 -  na półrocze i na świadectwie,
ocena z zachowania – wzorowa , bardzo dobra lub dobra.

…………………………………………………………………………

GIMNAZJUM
Klasy I -III
Warunkiem przyjęcia ucznia jest:
średnia ocen: 4,5 - na półrocze i na świadectwie,
ocena z zachowania – wzorowa , bardzo dobra lub dobra.

…………………………………………………………………………

NABÓR PROWADZONY JEST OSOBNO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM .
Przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej nie gwarantuje jego dalszej nauki w gimnazjum.
Uczeń musi ponownie spełnić warunki przyjęcia.

 

Szkola Tulce