szkola2.jpgszkola3.jpgszkola4.jpgszkola5.jpgszkola6.jpgszkola7.jpg

Kalendarz roku szkolnego

 

  TERMINARZ  ROKU SZKOLNEGO  2018/2019

 

03  września  2018  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 
ostateczna informacja o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną - 28 listopada 2018
 
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych - 17 grudnia 2018
 
22 –   grudnia  - 1 stycznia 2019   -  zimowa   przerwa  świąteczna,
 
14  – 27 stycznia 2019 -  ferie  zimowe  ( woj.  wielkopolskie,  lubuskie, 
kujawsko – pomorskie, świętokrzyskie  i  małopolskie ),
 
10 - 12 kwietnia 2019     egzamin gimnazjalny
 
15 - 17 kwietnia 2019     -  egzamin ósmoklasisty
 
18 – 23  kwietnia  2019  -  wiosenna  przerwa  świąteczna
 
ostateczna informacja o zagrożeniach roczna oceną niedostateczną - 13 maja 2019
 
informacja o przewidywanych ocenach rocznych - 30 maja 2019
 
ustalenie ocen rocznych - 13 czerwca 2019
 
21  czerwca      -  zakończenie  roku  szkolnego.
 
 
Dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
 
02 listopada 2018 , 02 maja 2019
 
 

TERMINY SPOTKAŃ   Z  RODZICAMI  rok szkolny 2018/19

 

Terminy spotkań z rodzicami klasy I-VIII i gimnazjum

 

12  września  2018 r.   ( środa )  - zebranie ogólne

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. IV – VIII ) i  Gimnazjum  -  godz.  17:00

●  Szkoła   Podstawowa  ( kl. I – III )  -  godz.  18:00

 

17  października 2018 r.   ( środa )  - konsultacje

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. IV – VIII ) i  Gimnazjum  -  godz.  17:00

●  Szkoła   Podstawowa  ( kl. I – III )  -  godz.  18:00

 

28 listopada 2018 r.   ( środa )  - zebranie ogólne

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. IV – VIII ) i  Gimnazjum  -  godz.  17:00

●  Szkoła   Podstawowa  ( kl. I – III )  -  godz.  18:00

 

06 lutego  2019 r.    ( środa )  - zebranie ogólne

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. IV – VII) i  Gimnazjum  -  godz.  17:00

●  Szkoła   Podstawowa  ( kl. I – III )  -  godz.  18:00

 

28  marca  2019r.    (  środa )  - konsultacje

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. IV – VIII ) i  Gimnazjum  -  godz.  17:00

●  Szkoła   Podstawowa  ( kl. III )  -  godz.  18:00

 

15 maja  2018 r.    ( środa )  - zebranie ogólne

●  Szkoła  Podstawowa ( kl. IV – VIII) i  Gimnazjum  -  godz.  17:00

●  Szkoła   Podstawowa  ( kl. I - III)  -  godz.  18:00

 
 
 
 
Szkola Tulce