szkola2.jpgszkola3.jpgszkola4.jpgszkola5.jpgszkola6.jpgszkola7.jpg

Aktualności

Aktualności

 

UWAGA!

Wszystkich miłośników gwary poznańskiej, widzów i uczestników*, zapraszamy na konkurs ,,JEZDYM POZNAŃSKO PYRA’’, który odbędzie się w naszej szkole 25 listopada 2017 roku od godziny 10:00.

* uczniowie klas 6 i 7 Sz P oraz Gimnazjum

 

Karty PEKA

W związku z integracją transportu publicznego Miasta Poznania i Gminy Kleszczewo z dniem 1 listopada 2017 roku, zmianie ulegną zasady bezpłatnych przejazdów uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy. Dokładne informacje na stronie internetowej ztm oraz na stronie www.kleszczewo.pl  Uczniowie z miejscowości objętych porozumieniem: BYLIN, GOWARZEWO, KOMORNIKI, NAGRADOWICE, SZEWCE, TANIBÓRZ, TULCE maja prawo do bezpłatnych przejazdów do szkoły i ze szkoły.
Nadal zachowają prawo do bezpłatnych przejazdów po terenie gminy Kleszczewo dzieci, aż do ukończenia gimnazjum - w tym przypadku opłaty na kartach PEKA zostaną wniesione z budżetu Gminy. W związku z tym proszę o dostarczenie przez wszystkich uczniów kart PEKA do sekretariatu szkoły do dnia 17.10.2017 r. w celu wgrania biletów na rok szkolny 2017/18. Proszę także, żeby do każdej karty PEKA było dołączone oświadczenie uprawniające do zakupu biletu z ulgą metropolitarną - do korzystania z takiego biletu uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Miasta Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu poznańskiego, objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczył PIT w jednym z urzędów skarbowych z siedzibą w Poznaniu lub na terenie gminy objętej porozumieniem. W imieniu dziecka oświadczenie takie składa opiekun prawny.

Proszę o podpisanie upoważnienia dla pani Agnieszki Świątkowskiej jako pracownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do odbioru imiennej karty PEKA dla dzieci bądź opiekunów. W imieniu dziecka wypełnia opiekun prawny - UPOWAŻNIENIE TAKIE DOŁĄCZAMY TYLKO DO WNIOSÓW O WYROBIENIE KARTY PEKA.

 

Karty PEKA można też osobiście dostarczyć do 18 października do siedziby Zakładu Komunalnego

w Kleszczewie Sp. z o.o.

Jeśli uczeń bądź opiekun nie posiada karty PEKA prosimy o dostarczenie wniosku o wyrobienie ww. karty. Wniosek do pobrania na www.zk.kleszczewo.pl w zakładce ,,Wyrób kartę PEKA’’.

upowaznienie_zm  

Oświadczenie posiadacza karty PEKA do Biletu Metropolitalnego  

 

 

Prośba wojta gminy Kleszczewo:

Szanowni Państwo.

Gmina Kleszczewo zamierza złożyć wniosek o dotacje unijną w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla MOF Poznania na inwestycje związane z komunikacją gminną. Wniosek dotyczy zakupu 9 autobusów, modernizacji i rozbudowy zaplecza technicznego związanego z ich eksploatacją, budowy dwóch węzłów przesiadkowych (w Kleszczewie i w Tulcach) oraz budowy drogi dojazdowej do węzła w Kleszczewie. Środki z Unii Europejskiej mają służyć szeroko rozumianemu unowocześnieniu transportu publicznego, jak również zapewnieniu warunków dla upowszechniania korzystania z komunikacji publicznej w miejsce przejazdów indywidualnych.

Jednym z warunków uzyskania dotacji jest wykazanie wysokiego poparcia społecznego dla tego przedsięwzięcia, stąd też Państwa podpis na liście może zdecydować o pomyślnym finale starań o środki.

Proszę o poparcie dla przedstawionego projektu.

z poważaniem

wójt gminy

Bogdan Kemnitz

 

Sekretariat:

W roku szkolnym 2017/2018 sekretariat dla rodziców czynny w następujących godzinach:

 

Poniedziałek     600 - 1400

Wtorek             600 - 1400

Środa               600 - 1400

Czwartek          600 - 1400

Piątek              600 - 1400

 

Sekretariat  dla uczniów  od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 900 ,oraz od  1200 do 1400

 

Ksero dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach:

720 - 800

1250 – 1310


        

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy w roku szkolnym 2017/2018    

​Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej    

 

 

Szkola Tulce