szkola2.jpgszkola3.jpgszkola5.jpgszkola6.jpgszkola7.jpg

Aktualności

Aktualności

 

 

INFORMACJA

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018

do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

lp.

rodzaj czynności

termin w postępowaniu rekrutacyjnym

termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

od 27.03.2017r.

do 31.03.2017r.

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzgledniających w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 03.04.2017r.

do 18.04.2017r.

od 05.05.2017r.

do 09.05.2017r.

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu.

od 19.04.2017r.

do 21.04.2017r.

od 10.05.2017r.

do 11.05.2017r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości prze komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

24.04.2017r.

 

12.05.2017r.

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24.04.2017r.

do 27.04.2017r.

od 15.05.2017r.

do 16.05.2017r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

04.05.2017r.

 

 17.05.2017r.

 

 


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018

do pierwszych klas, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

lp.

rodzaj czynności

termin w postępowaniu rekrutacyjnym

termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzgledniających w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 03.04.2017r.

do 18.04.2017r.

od 05.05.2017r.

do 09.05.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu.

od 19.04.2017r.

do 21.04.2017r.

od 10.05.2017r.

do 11.05.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości prze komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

24.04.2017r.

 

12.05.2017r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 24.04.2017r.

do 27.04.2017r.

od 15.05.2017r.

do 16.05.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

04.05.2017r.

 

 17.05.2017r.

 

 

        

 

 

Zajęcia z nauki oraz doskonalenia pływania 

Zapisy na zajęcia od 01.09.2016 wraz z wpłatą za wrzesień i październik  w wysokości 108 zł(nie ma możliwości dokonania zapisu bez uiszczenia wpłaty).

Wyjazdy na basen

 

Dzień

Wyjazd

Zajęcia na basenie

Powrót

 

Wtorek

830

930 – 1015

Około 1115

 

Opłaty

Koszt jednego wyjazdu 18 zł.

 

 

Lista podręczników na rok szkolny 2016/2017

 

klasa VI i klasa III Gimnazjum    

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do Gimnazjum   

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej    

wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy    

 

     

Przedszkole

  Dokumenty związane z przyjęciem do przedszkola    
1   Wniosek o przyjęcie do przedszkola na 2016/2017 rok        
2 Potwierdzenie woli przyjecia do przedszkola    
3 Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej    
4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka    
5 Oświadczenie o zatrudnieniu    
6 Oświadczenie o podatku    
7 Oświadczenie o miejscu zamieszkania    
8 Oświadczenie o dochodzie    
9 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola    


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Kleszczewo.

         

 

 

 

Od 1 października 2015 r. sekretariat dla uczniów czynny w godzinach:

700 - 900   i  1200 - 1400.

 

Lista podręczników szkolnych obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkola Tulce