szkola2.jpgszkola3.jpgszkola5.jpgszkola6.jpgszkola7.jpg

Aktualności

Aktualności

 

UWAGA!

W zakładce PLAN LEKCJI został umieszczony aktualny plan. 

Plan obowiązuje od 13. 02.2017 roku.

 

 

INFORMACJA

Z uwagi na zmianę przepisów edukacyjnych terminy postępowań  rekrutacyjnych  dla uczniów do publicznych przedszkoli

i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 ulegają przesunięciu na miesiąc kwiecień-maj 2017r.

Art. 204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz. 60) stanowi, że termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 określa do dnia 15 kwietnia 2017r. organ prowadzący  publiczne przedszkole i publiczną szkołę podstawową.

Ustalono również, że w terminie do 15 kwietnia 2017r. organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości  kryteria brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Tzw. kryteria dodatkowe, które obowiązywały do tej pory w Gminie Kleszczewo  utraciły moc prawną z chwilą wejścia w życie w/w ustawy, która w art. 15 pkt. 26 uchyliła cały rozdział  2a ustawy o systemie oświaty. Obecnie obowiązująca regulacja prawna  dotycząca  przyjmowania do publicznych przedszkoli  i do klas I szkół podstawowych została zapisana w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59)

Będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej o podejmowanych  zarówno przez  Radę Gminy Kleszczewo jak i Wójta Gminy Kleszczewo stosownych uchwałach i zarządzeniach.

 

                                                                                                          Sekretarz Gminy

Genowefa Przepióra

        

 

 

Zajęcia z nauki oraz doskonalenia pływania 

Zapisy na zajęcia od 01.09.2016 wraz z wpłatą za wrzesień i październik  w wysokości 108 zł(nie ma możliwości dokonania zapisu bez uiszczenia wpłaty).

Wyjazdy na basen

 

Dzień

Wyjazd

Zajęcia na basenie

Powrót

 

Wtorek

830

930 – 1015

Około 1115

 

Opłaty

Koszt jednego wyjazdu 18 zł.

 

 

Lista podręczników na rok szkolny 2016/2017

 

klasa VI i klasa III Gimnazjum    

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do Gimnazjum   

Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej    

wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy    

 

     

Przedszkole

  Dokumenty związane z przyjęciem do przedszkola    
1   Wniosek o przyjęcie do przedszkola na 2016/2017 rok        
2 Potwierdzenie woli przyjecia do przedszkola    
3 Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej    
4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka    
5 Oświadczenie o zatrudnieniu    
6 Oświadczenie o podatku    
7 Oświadczenie o miejscu zamieszkania    
8 Oświadczenie o dochodzie    
9 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola    


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Kleszczewo.

         

 

 

 

Od 1 października 2015 r. sekretariat dla uczniów czynny w godzinach:

700 - 900   i  1200 - 1400.

 

Lista podręczników szkolnych obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkola Tulce